Tuesday, August 24, 2010

කවියකට පිළිතුරු කවියක්

මම ‍මුහුණුපොතේ කවි රස විඳින්නෙක්මි.

මා බොහෝ අවස්ථවලදී ඒවාට කොමෙන්ටු ද දමා එන්නේ ඒවා ලීවේ කවුදැයි කින්දැයි මන්දැයි නොදැනය.

ක්‍රිශාන් රාජපක්ෂගේ කවිද මා රස විඳින කවි අතර වේ. සමහර ඔහුගේ කවි කියැවීමෙන් මගේ කවි සිතද මෙලැවේ. ඇවිලේ. එබඳු අවස්ථාවක ඔහුගේ කවියේ කොමෙන්ටුවක් ලෙස මම ද කවියක් ලියා එමි.

මේ එබඳු කවියකි. කවියක් වැනි යමකි. මේවා පිළිතුරු කවි ලෙසද ඕනෑ නම් සැලකිය හැකිය.මම කඹය අත හැරියෙමි
එක මොහොතක
ඇතත් අත මසෙහි ශක්තිය
වියැකුණේය හිතෙහි එම බල

...එසැණ

ආලෝක වේගයෙන්
ලුහුටා ගොස් මා දෙපා
වැදුණි මුළු සිරුරම
උසාවි බිත්තිය මත

සමමිතිකව
ජ්‍යාමිතිකව
සංස්ථිතිකව
පරිපූර්ණව
සී සී කඩව
එතුවක් අත රැඳුණු
ඇඟිලි ඇට කටු නිය පොතු
විසිරිණි උසාවි ගෙමිදුල මත!

මා මිතුරෝ වහා එක් රැස්ව
අහුලා මගේ සී සී කඩ ඇට මිදුළු වත ගොත
තබාගත්හ සුරැකිව තම තම නිවෙසේ
දළදා කරඩුවට නොදෙවෙනි විලසේ නිති වැඳ

කඹ අදින්නට යෙදෙන සැම විටෙකම
උහු පෑහ මා නටබුන් කැට කැබැල්ල!

ඔවුනොවුන් වෙනදා ට වඩා වෙසෙසින්
වැළඳ සිප දිවුරා කීය රහසින්...

"අකමැතිය දිනක් හෝ පෙමින් බැඳි තොප
මෙලෙස සී සී කඩව විසිරෙනු දකිනට සුන් ව "


ඩෝසන් ප්‍රීති

08/2010

මුහුණු පොතේ ක්‍රිශාන්තගේ කවිය එහි මුල්  කොමෙන්ටු ද සමගින්  මෙතැනින් බලන්න

2 කුළිය:

Anonymous said...

Our creative painters are university professors,their energy and creativity is strong.their works have top collection [url=http://www.collieart.com]oil painting[/url] value,there is a wide range of works were collected by foreign collectors and art museum.our creative painters have various rich imaginations and creativity.our painters may in line with the picture properly idea that you just provide in generating the initial .

Anonymous said...

Farm [url=http://bestuff.com/profile/start5money] oil painting[/url] Work Which may Photos And Acrylic Work Fixed Diverse Several fixed essential oil portray, and many other things available Memorabilia, given that res VB Neuruppin Old Gas Painting like a pro . . . Asiatische Nude Gasoline Artwork Cookware Nude photographs Quite a few years aged real life device on the subject of ask for it usually is emailed 40 EUR Neuruppin Art work Gas Ideas for painting Artwork Oil and gas Artwork "rain-slicked way "on fabric and traction, picture volume 50x70cm. Many 400 EUR Z¨1hlsdorf fat artwork Hey, We right include an oils decorating, which often features all the signature bank Otto Lehmann. Just NEN VB Potsdam fat ideas for painting by way of lumber concept gorgeous ancient gasoline ideas for painting 5 various,1000 EUR VB Glienicke / Nordbahn essential oil painting them cooking oils at canvas Previous heirloom. Proportions with skeleton '92 events 80 cm. VB Potsdam oils painting them mntns revenues these settled a good well-preserved pictures of creator K. Petry. Dimensions Sixty-five a 96 Sixty EUR VB Baruth / Symbol gasoline painting like a pro circa 1830 oil and gas portrait circa 1830 linens about extender, foreign dimensions of all the body 63 by 51 cm, indoors specifications Sixty a 160 EUR Zossen Recently, 12:30 Essential oil Painting like a pro, pink quarta movement casket delightful engine oil artwork, (in my situation) not even well known finalized, since the Seventies in the household. VB Potsdam Yesteryear, Seventeen:34 circle tank for your fish, tank through soccer ball tank offer for sale regarding 35cm diameters, by way of slimmer Eight EUR Neuruppin